Nổ điện thoại khi đang sạc, nam sinh lớp 8 tổn thương nặng

12/0,497