Nổ 3 quả mìn tự chế trong cuộc hỗn chiến kinh hoàng