'Nín thở' ca phẫu thuật cùng lúc ghép giác mạc, thay thủy tinh thể