Những vùng đất 'chết chóc' ít người dám bén mảng tới