Những vòng 1... 'trồi sụt thất thường' của mỹ nhân Việt