Những vấn đề Mourinho cần giải quyết trước mùa giải mới?