Những 'trò lố' của Flores chẳng đáng xem bằng ảnh 'nóng' của Ngọc Trinh