Những trào lưu làm đẹp kinh dị nhưng là 'mốt' của thời xưa