Những tình tiết lạ trong vụ 2 ô tô trùng biển số “siêu đẹp” 99999