Những tập tục kỳ lạ ở Tây nguyên - Kỳ 2: Những đứa trẻ chạy trốn 'ma rừng'