Những nhân tố 'ngầm' đẩy nhanh tốc độ nóng lên toàn cầu