'Những người phụ nữ không nghỉ' rơi nước mắt khi được nhận hoa trong đêm mưa rét