Những hình ảnh phản cảm tại mùa lễ hội đầu năm

Cướp lộc, bỏ số tiền không nhỏ ra mua đồ vật cũ kỹ nhưng được cho là sẽ may mắn trong năm… là những hình ảnh xấu xí mùa lễ hội đang liên tiếp tái diễn nhiều năm qua.