Những hình ảnh đau lòng trong cơn lũ miền Trung tràn ngập báo chí nước ngoài