Những đứa bé dễ thương, sao cha mẹ nỡ bỏ con: Mồ côi thành mẹ 'đặc biệt'