Những cuộc giải cứu con tin nghẹt thở qua lời kể của Đội trưởng Đặc nhiệm