Những 'con nợ' bên sông Bồ sau trận lũ lụt hiếm thấy