Những chiến dịch giải cứu nghẹt thở: Quyết định 'xuất thần' cứu mạng 150 hành khách máy bay