Những chiếc ô tô Mazda cũ này đang rao bán tầm giá 200 triệu đồng tại Việt Nam

136/1,249