Những chiếc ô tô đời 2017 này đang rao bán tầm giá trên dưới 300 triệu tại Việt Nam