Những căn nhà nổi bị bão số 12 hất tung lên bãi biển Nha Trang