Những ca bệnh kỳ quặc đến bác sĩ cũng kinh ngạc "bổ ngửa"