Những bất thường ở 'cậu nhỏ' cảnh báo bệnh nguy hiểm