Nhốt sư tử sống vào lồng kính mua vui cho khách, tiệm cà phê hứng chỉ trích