Nhóm thanh niên xông vào trường đánh thầy giáo và học sinh nhập viện

14/0,592