Nhóm thanh niên hỗn chiến trong đêm với nhiều hung khí