Nhóm thanh niên dùng chân lái xe bị phạt hơn 42 triệu đồng