Nhói lòng cô dâu "chưa mặc áo cưới đã đeo khăn tang"