Nho thân gỗ có gì đặc biệt khiến các 'tín đồ' cuồng đến như vậy?