Nhờ người đòi nợ thuê không được, còn bị giang hồ biến thành con nợ