Nhiều xã ở Phú Yên bị cô lập, ngập sâu 2 m trong lũ