Nhiều thí sinh có điểm thi cao vượt trội ở Sơn La là con cháu của ai?