Nhiều nữ nhân viên văn phòng hoảng sợ bật khóc khi được giải cứu khỏi đám cháy