Nhiều nông dân Đà Lạt lãi tới 350 triệu đồng tiền bán hoa vụ Tết

12/1,387