Nhiều nơi ngập nước, di dời dân khẩn cấp trong đêm