Nhiều người nhập viện vì bị rắn lục đuôi đỏ tấn công

12/0,984