Nhiều người dân TPHCM dùng điện không phải trả tiền, còn bán lại số điện dư