Nhiều hãng xe giảm giá tháng 11, Mazda tăng giá nhẹ