Nhiều giấy tờ tùy thân lên máy bay suýt bị loại do 'lỗi đánh máy'!