Nhiều fan ngất xỉu tại đêm nhạc miễn phí của Noo Phước Thịnh

18/0,822