Nhiều đối tượng mặc quân trang tấn công người dân để vu khống công an