Nhiều chương trình hấp dẫn trong Tuần Văn hóa, ẩm thực và đua ngựa Gia Lai 2017

16/1,333