Nhiều chị em bị 'bay da đầu' vì uốn tóc bằng hơi nước