Nhiếp ảnh gia Việt đoạt giải Nhất cuộc thi ảnh quốc tế về môi trường