Nhảy xuống sông khi thấy công an, 2 "con bạc" chết và mất tích