"Nhảy" xe máy của bạn gái sau khi rủ đi hát karaoke