Nhảy cầu Bãi Cháy tự tử bất thành, thanh niên lại uống axít