Nhật Bản: Mất 'cả gia tài' nếu hút thuốc lá nơi công cộng