Nhân viên tiếp thị bị bắt vì 'tiếp thị' cả... ma túy