Nhân viên tiệm game bắn cá treo cổ trong nhà vệ sinh